Wznowienie prac Konwersatorium „O lepszą Polskę” powołanego z inicjatywy Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Jego celem jest opracowanie nowego Raportu o globalnym kryzysie finansowo-gospodarczym. Diagnoza kryzysu dostępna jest na stronach:

https://raportokryzysie.pl