Komunikat Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego i Kapituły IX edycji Honorowego Wyróżnienia „Bene Meritus pro Industria Poloniae” („Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”)

 KOMUNIKAT

 Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego i Kapituły Honorowego Wyróżnienia „Bene Meritus pro Industria Poloniae”  („Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”)

 

Na posiedzeniu władz Polskiego Lobby Przemysłowego w dniu 5 marca 2013 r. zostało ustanowione Honorowe Wyróżnienie przyznawane przez PLP pn. „Bene Meritus pro Industria Poloniae” ( „Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”). 

W dniu  31 marca  2021 roku   zebrała się – powołana przez władze Polskiego Lobby Przemysłowego – Kapituła Honorowego Wyróżnienia  w składzie: prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik ( przewodniczący ), dr inż. Henryk Potrzebowski, inż. Zygmunt Dębiński ( sekretarz),  mgr Kazimierz Łasiewicki, płk w st. spocz. mgr inż. Jerzy Czeszko i  płk w st. spocz. mgr inż Edmund Misterski, która rozpatrzyła kandydatury zgłoszone przez stowarzyszenia i związki zawodowe oraz członków władz Polskiego Lobby Przemysłowego.

 

Uwzględniając wcześniej ustalone niżej wymienione kryteria wyboru osób zasługujących na Honorowe Wyróżnienie PLP:

– całokształt dorobku zawodowego, 

–  znaczące dokonania w działalności przemysłowo-gospodarczej, 

–  osiągnięcia naukowe wdrożone do praktyki przemysłowej,

oraz ich znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki narodowej, Kapituła podjęła decyzję o przyznaniu w 2021 roku IX edycji Honorowego Wyróżnienia „Bene Meritus pro Industria Poloniae” – „Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”, które otrzymały następujące osoby: 

 

1. Dr hab. inż. Włodzimierz Adamski – konstruktor i menadżer, przez wiele lat pracował w PZL Mielec S.A. Znany specjalista i autorytet w dziedzinie technik projektowania i wytwarzania wspomaganych komputerem, działający od ponad 40 lat w międzynarodowym przemyśle lotniczym, w którym od 1977 roku zajmował wiele kluczowych stanowisk i zrealizował 150 dużych projektów.  Jego kandydaturę zgłosił Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

 

2. Prof. dr hab. inż. Józef Błachnio – pracownik naukowy Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, ceniony specjalista w dziedzinie budowy i eksploatacji samolotów, śmigłowców oraz silników lotniczych, w szczególności w zakresie niezawodności i bezpieczeństwa lotów, oraz  współtwórca wdrożonych nowych  technologii eksploatacji sprzętu lotniczego. Jego kandydaturę zgłosiło Towarzystwo Polskich Inżynierów Lotnictwa SIMP.

 

3. Mgr inż. Jerzy Miłosz – zasłużony  konstruktor i menadżer, przez wiele lat zatrudniony w PIT-RADWAR S.A. Od początku pracy zawodowej związany z realizacją prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych na rzecz obronności kraju w dziedzinie radiolokacji, których znakomita większość zakończyła się wprowadzeniem sprzętu na uzbrojenie i jest eksploatowana we wszystkich rodzajach Sił Zbrojnych RP. Jego kandydaturę zgłosił inż. Zygmunt Dębiński – członek Gremium Koordynacyjnego Polskiego Lobby Przemysłowego.

 

4. Mgr inż. Mirosław Leszek Molski – znakomity menadżer i działacz samorządowy, inicjator i organizator nowych przedsiębiorstw w branży stoczniowej,  dyrektor  Stoczni Żuławy, która zajmuje się remontami i produkcją małego sprzętu pływającego oraz  mostów, wykonując  zamówienia dla Marynarki Wojennej, Wojsk Inżynieryjnych i  Wojsk Lotniczych. Jego kandydaturę zgłosiła Rada Budowy Okrętów.

 

5. Mgr inż. Piotr Henryk Soyka (pośmiertnie) ­– wybitny menedżer polskiego przemysłu stoczniowego, który od 2013 do 2020 roku   jako prezes zarządu i współwłaściciel kierował grupą stoczni REMONTOWA HOLDING, która należy do ścisłej europejskiej czołówki firm morskich, będąc jednocześnie największym polskim holdingiem stoczniowym i prywatnym pracodawcą na Pomorzu, a także czołowym polskim eksporterem. Pod jego kierownictwem zbudowano w niej dziesiątki nowoczesnych statków różnej kategorii  i okrętów wojennych, w tym niszczyciele min najnowszej generacji „Kormoran II” i „Albatros”. Jego kandydaturę zgłosiła Rada Budowy Okrętów.

 

6. Inż. Antoni Stolarski – konstruktor maszyn rolniczych, założyciel i od 37 lat Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa  SaMASZ Sp. z o.o. w Zabłudowie, będącego obecnie jednym z największych polskich i liczących się na świecie producentów maszyn rolniczych i komunalnych, którego produkcja trafia do ponad 50 krajów na całym świecie.  Jego kandydaturę zgłosił Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich,

 

7. Mgr Jerzy Wysokiński – ceniony  menadżer w branży telekomunikacyjnej związany  od  25 lat z Telekomunikacją Polską – obecnie Orange Polska S.A. Zasłużony  działacz społeczny. Propagator postępu technicznego, autor wielu nowatorskich rozwiązań w dziedzinie telekomunikacji i nowego modelu kultury organizacyjnej. Jego kandydaturę zgłosił Związek Zawodowy Inżynierów i Techników.

 

Po raz pierwszy  Honorowe Wyróżnienie „Bene Meritus pro Industria Poloniae” – „Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”  zostało przyznane  osiem lat temu  z okazji dwudziestej rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego – pośmiertnie następującym osobom: prof. Janowi Czochralskiemu, prof. Januszowi Groszkowskiemu, gen. dr Tadeuszowi  Jauerowi, gen. prof. Sylwestrowi Kaliskiemu, inż. Marianowi  Migdalskiemu,  inż. Tadeuszowi Sędzimirowi i  prof. Tadeuszowi  Sołtykowi.

 

                                                    za zgodność:

Przewodniczący Kapituły Honorowego Wyróżnienia PLP  im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik

 

Koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego

prof. ucz. dr hab. Paweł Soroka