25 rocznica powstania PLP

W sobotę 24 marca 2018 roku w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie miała miejsce uroczystość 25-lecia powstania Polskiego Lobby Przemysłowego. Uroczystość jubileuszowa odbywała się pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018. Patronami medialnymi byli: RAPORT WTO, Telewizja internetowa PRESS.WARSZAWA i  Telewizja Internetowa INTERWIZJA.

W uroczystości wzięli udział m.in.: Senator Jarosław Rusiecki –  przewodniczący Komisji Obrony Narodowej Senatu RP, Poseł Michał Jach – przewodniczący Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP, Marszałek Senior, Poseł na Sejm RP Kornel Morawiecki, płk dypl. Mirosław Kucharski – reprezentujący Sztab Generalny Wojska Polskiego,  Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Janusz Dobrzański –Wiceprezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich,  Gen. Leon Komornicki – przewodniczący Komitetu Przemysłowego Stowarzyszenia Euroatlantyckiego, pierwsza polska pilotka latająca na bojowym samolocie ponaddźwiękowym Mig-29 por. pil. Katarzyna Tomiak-Siemieniewicz, działacze związków zawodowych współpracujących z Polskim Lobby Przemysłowym, prezesi przedsiębiorstw i firm, dyrektorzy instytutów, prezesi i działacze organizacji społecznych i stowarzyszeń,oraz dziennikarze.

Gości powitał Koordynator PLP prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka, przedstawiając jednocześnie dokonania Polskiego Lobby Przemysłowego w okresie 25 lat jego  istnienia  Po nim głos zabrał prof. dr hab. Ryszard Szczepanik – dyrektor ITWL, który przedstawił działalność, dokonania, a także szerokie możliwości i aspiracje kierowanego przez niego Instytutu.

Następnie rozpoczęła się najważniejsza część uroczystych obchodów 25-lecia PLP, którą było wręczenie po raz szósty Wyróżnień Honorowych Polskiego Lobby Przemysłowego pt. „Bene Meritus pro Industria Poloniae” (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu).  W dniu  5 marca  2018 r.  roku  odbyło się posiedzenie Kapituły Honorowego Wyróżnienia w składzie: prof. dr  inż. Tadeusz Gałązka – przewodniczący,  gen. dyw. w st. spocz. prof. dr hab. inż. Jerzy Modrzewski,  prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik,  mgr Kazimierz Łasiewicki, mgr inż. Jerzy Horodecki i mgr inż. Edmund Misterski – sekretarz , która przyznała je następującym osobom:

  1. Krzysztofowi A. Borowiakowi – autorowi wielu wdrożonych projektów innowacyjnych urządzeń technicznych oraz zasłużonemu na rzecz politechnizacji polskiej młodzieży, którego kandydaturę zgłosiło Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan z Gniezna i Redakcja „Przemiany na Szlaku Piastowskim”.
  2. Prof. nadzw. dr hab. inż. Tomaszowi Babulowi – Dyrektorowi Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, którego kandydaturę zgłosił Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich-SIMP.
  3. Inż. Zygmuntowi Dębińskiemu –  wieloletniemu Dyrektorowi ds. inwestycji, nieruchomości i infrastruktury w PIT-RADWAR, technologowi urządzeń radiolokacyjnych, którego kandydaturę zgłosił Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego.
  4. Mgr inż. Januszowi Dobrzańskiemu – wiceprezesowi SIMP, długoletniemu dyrektorowi Łańcuckiej Fabryki Śrub,  którego kandydaturę zgłosił Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.
  5. Dr inż. Andrzejowi Kilianowi – Prezesowi Zarządu Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni, którego kandydaturę zgłosiła  Rada Budowy Okrętów.
  6. Mieczysławowi Kwiatkowskiemu – mistrzowi w zawodach budowlanych i produkcji drzewnej, założycielowi  Branżowych Cechów Rzemieślniczych i współzałożycielowi Związku Pracodawców Klastry Polskie, którego kandydaturę zgłosił  Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw.
  7. Ewie Mańkiewicz- Cudny – Prezes FSNT NOT i redaktor naczelnej „Przeglądu Technicznego, której kandydaturę zgłosił  Zarząd FSNT NOT.
  8. Inż. Piotrowi Sadowskiemu – konstruktorowi śmigłowców w WSK Świdnik S.A., członkowi Rady Dialogu Społecznego, przewodniczącemu Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Inżynierów i Techników, którego kandydaturę zgłosił  Zarząd Krajowy ZZIiT.
  9. Mgr Elżbiecie Wawrzynkiewicz – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalnej Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. w Poznaniu, której kandydaturę zgłosiła  Krajowa Branża Pracowników Przemysłu Obronnego Forum Związków Zawodowych i Związek Zawodowy Sektora Obronnego.
  10. Prof. Andrzejowi Żylukowi – Zastępcy dyrektora Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych ds. naukowych, którego kandydaturę zgłosiło Towarzystwo Polskich Inżynierów Lotnictwa SIMP.

W dalszej części programu uroczystości 25-lecia Polskiego Lobby Przemysłowego przedstawiono następujące prezentacje:

Prof. Paweł Soroka – Raporty  i programy  opracowane przez ekspertów PLP i Konserwatorium „O lepszą Polskę”;

– Stanisław  Leśniak i Krzysztof Mroczkowski – Rozwój polskiego przemysłu. Kluczowe wyzwania integralnej reindustrializacji;

– Angelika Jarosławska – Działalność PLP na rzecz polskiego lotnictwa wojskowego i polskiego przemysłu lotniczego;

– Kmdr dr inż. Bohdan Pac –  PLP na rzecz modernizacji i rozwoju Marynarki Wojennej RP oraz odbudowy przemysłu stoczniowego. Ponadto odbyła się  promocja kolejnego rocznika Polskiego Lobby Przemysłowego, zawierającego w I części jego opinie, stanowiska i ekspertyzy z  2017 i początku  2018 roku,a w II części – ukazującego wybrane działania i dokonania PLP w okresie 25 lat jego istnienia.

Na zakończenie oficjalnej części uroczystości Janusz Dobrzański – Wiceprezes Zarządu Głównego SIMP wręczył grupie działaczy i ekspertów Polskiego Lobby Przemysłowego  Honorowe Odznaki Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

W drugiej części  odbyła się spotkanie towarzyskie przy szwedzkim stole, w trakcie którego wymieniano poglądy i dyskutowano na temat dotychczasowej działalności Polskiego Lobby Przemysłowego.

 

Dodaj komentarz