List Gratulacyjny Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierda Dziekońskiego z okazji 20-lecia PLP

pismo Ministra Dziekońskiego

Dodaj komentarz