Status Polskiego Lobby Przemysłowego

W związku z wejściem w życie U S T A W Y z dnia 7 lipca 2005 r. O DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA, Polskie Lobby Przemysłowe zwróciło się do Ludwika Dorna – Wicepremiera Rządu RP, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z pismem z dnia 24.03.2006 r., zgłaszającym swoją działalności w formie lobbingu społecznego niezawodowego ( w załączeniu ). Na pismo to otrzymało odpowiedź z datą 21.07.2006 r., podpisaną – z upoważnienia Ministra – przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego, którą także tu załączamy.

pismo_do_marszalka

odpowiedz_premiera

Dodaj komentarz