Uroczystość 26 rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego

W sobotę 23 marca 2019 roku w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie miała miejsce uroczystość 26-lecia powstania Polskiego Lobby Przemysłowego.

W uroczystości wzięli udział m.in.: prof. dr hab. Witold Modzelewski – przedstawiciel Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Posłowie na Sejm RP: Zbigniew Gryglas, Andrzej Smirnow i Jacek Wilk, płk Piotr Szumowski – reprezentujący Sztab Generalny Wojska Polskiego i ppłk Mariusz Boruciński – reprezentujący Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, działacze związków zawodowych współpracujących z Polskim Lobby Przemysłowym, prezesi przedsiębiorstw i firm, dyrektorzy instytutów, prezesi i działacze organizacji społecznych i stowarzyszeń,oraz dziennikarze.

Gości powitali Koordynator PLP prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka, i prof. dr hab. Mirosław Kowalski – Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych.

Następnie rozpoczęła się najważniejsza część uroczystych obchodów 26-lecia PLP, którą było wręczenie po raz siódmy  Wyróżnień Honorowych Polskiego Lobby Przemysłowego pt. „Bene Meritus pro Industria Poloniae” (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu). Kapituła Honorowego Wyróżnienia w składzie:  prof. nadzw. dr inż. Tadeusz Gałązka ( przewodniczący ),  inż. Zygmunt Dębiński ( sekretarz),  mgr Kazimierz Łasiewicki, płk w st. spocz. mgr inż. Jerzy Kade, gen. w st. spocz. prof. dr hab. inż. Jerzy Modrzewski i prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk, uwzględniając określone w Regulaminie Przyznawania Wyróżnień Honorowych PLP niżej wymienione kryteria wyboru:

– całokształt dorobku zawodowego,

–  znaczące dokonania w działalności przemysłowo-gospodarczej,

–  osiągnięcia naukowe wdrożone do praktyki przemysłowej,

oraz  ich znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki narodowej, podjęła decyzje o przyznaniu w 2019 roku, w ramach VII edycji,  „Honorowych Wyróżnień Bene Meritus pro Industria Poloniae” – „Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu” następującym osobom:

1. Prof. zw. dr hab. inż.  Andrzejowi  Buchaczowi  – pracownikowi  naukowemu Wydziału MechanicznegoPolitechniki Śląskiej, autorowi wielu grantów związanych z przemysłem, promotorowi licznych prac doktorskich którego kandydaturę zgłosił Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich-SIMP.

 

2.  Prof. dr hab. inż. Stefanowi Góralczykowi – byłemu wieloletniemu Dyrektorowi Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,  wybitnemu ekspertowi w dziedzinie kruszyw i materiałów budowlanych oraz gospodarki odpadami mineralnymi, którego kandydaturę zgłosił  Zarząd Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych  NOT.

 

3. Dr inż. Romanowi  Dufrêne – byłemu wieloletniemu Dyrektorowi Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji, konstruktorowi wielu radarów, którego kandydaturę zgłosił członek Kapituły płk w st. spocz. mgr inż. Jerzy Kade,

 

4. Płk rez. mgr inż. Grzegorzowi  Kaniowskiemu – głównemu specjaliście z Departamentu Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej od wielu lat odpowiedzialnemu za współpracę z przemysłem obronnym, którego kandydaturę zgłosił Związek Zawodowy Sektora Obronnego.

 

5. Mgr inż. Janowi  Andrzejowi  Kasprzykowi – współwłaścicielowi  i menadżerowi firmy SPETECH sp. z o.o. w Bielsku Białej, będącej uznanym  w Europie i podstawowym w Polsce dostawcą  zaawansowanych  produktów z zakresu uszczelnień procesowych, którego kandydaturę zgłosił Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich-SIMP.

 

6. Prof. dr hab. inż.  Jerzemu  Manerowskiemu – wybitnemu  specjaliście  w dziedzinie modelowania matematycznego i komputerowego dynamiki lotu sterowanych statków powietrznych, ekspertowi badania wypadków lotniczych z Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, którego kandydaturę zgłosiło Towarzystwo Polskich Inżynierów Lotnictwa SIMP.

 

7. Janowi  Piotrowskiemu – założycielowi i właścicielowi  Zakładu Usługowo-Produkcyjno-Handlowego  „ELIZA” w Charnowie k. Ustki, zajmującego się produkcją wyrobów aerozolowych, jednego  z pierwszych tego typu zakładów w Polsce, którego kandydaturę zgłosiła Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Słupsku.

 

8. Mgr inż. Adamowi Potrykusowi – pełniącemu  obowiązki Prezesa Stoczni Remontowej NAUTA S.A., przez wiele lat  pracy nadzorującemu przebudowę oraz modernizację  wielu  okrętów Marynarki Wojennej, którego kandydaturę zgłosiła Rada Budowy Okrętów.

 

9. Mgr inż. Antoniemu  Rusinkowi   – wybitnemu  menedżerowi  w przemyśle zbrojeniowym od 40 lat związanemu  z Hutą Stalowa Wola, którego kandydaturę zgłosił  Zarząd Krajowy Związku  Zawodowego Inżynierów i Techników.

 

10. Mgr inż. Andrzejowi Zygmuntowi Styczyńskiemu – Prezesowi Zarządu,  Dyrektorowi Naczelnemu Pabianickiej Fabryki Narzędzi „PAFANA” S.A., autorowi wielu nowych konstrukcji narzędzi skrawających i wielu projektów racjonalizatorskich, którego kandydaturę zgłosił Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich-SIMP.

Honorowe Wyróżnienia wręczyli posłowie uczestniczący w uroczystości  oraz prof. dr hab. Witold Modzelewski, który w imieniu Prezydenta RP pogratulował wyróżnionym.

Po wręczeniu Wyróżnień Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych prof. dr hab. Mirosław Kowalski zaprezentował działalność ITWL, natomiast koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka omówił dokonania PLP w roku 2018 i na początku 2019 roku. Następnie głos zabrali posłowie obecni na uroczystości.

W dalszej części programu uroczystości 26-lecia Polskiego Lobby Przemysłowego przedstawione były następujące prezentacje:

  • Angelika Jarosławska – omówienie głównych tez Memoriału Polskiego Lobby Przemysłowego w sprawie zagrożeń powstałych w okresie transformacji po 1989 roku dla integracji Ziem Odzyskanych.
  • Stanisław Leśniak i Krzysztof Mroczkowski – Praktyki zarządczo-organizacyjne a wyzwania inteligentnego  rozwoju.
  • Konrad  Golczak – Sytuacja polskiego przemysłu obronnego i jego udział w modernizacji Sił Zbrojnych RP.

Ponadto w trakcie uroczystości odbyła się promocja najnowszego Rocznika Polskiego Lobby Przemysłowego zawierającego materiały programowe i informacyjne, opinie i stanowiska z 2018 i początku 2019 roku.

 

     W drugiej części uroczystości miało miejsce  się spotkanie towarzyskie przy szwedzkim stole połączone z wymianą poglądów.

 

26-lat PLP-3

Dodaj komentarz