Relacja filmowa z Ogólnopolskiego Forum Odbudowa i modernizacja Marynarki Wojennej RP

Relacja filmowa z Ogólnopolskiego Forum

Odbudowa i modernizacja Marynarki Wojennej RP: konieczność kompromisu między jej zdolnościami bojowymi, potrzebami i możliwościami polskiego przemysłu stoczniowego a realiami ekonomicznymi państwa – w nawiązaniu do Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju,