Rozpoczęcie prac nad drugim  Raportem o narastającym globalnym kryzysie finansowo-gospodarczym

Uprzejmie informuję, iż w czwartek 26 marca 2020 r.o godz.12.00  nastąpiło wznowienie prac Konwersatorium „O lepszą Polskę”,  powołanego z inicjatywy Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, mające na celu opracowanie nowego Raportu o rozwijającym się globalnym kryzysie finansowo-gospodarczym ( poprzedni powstał w w 2010 roku, a  opublikowany  został w 2011, natomiast jego druga część- w 2012 r.  i została zamieszczona na stronach internetowych Polskiego Lobby Przemysłowego-www.plp.info.pl) za pośrednictwem platformy internetowej meet.google.com. Od strony technicznej połączenie zabezpieczył uczestnik naszego Konwersatorium dr inż. Igor Protasiewicki – prezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, któremu za to dziękuję. Nasza debata dodatkowo była nagrywana w moim domu kamerą z udziałem kilku uczestników naszego konwersatorium i zamieszczona na Youtube. Niezależnie od tego  została utrwalana na meet.goole.com – i w każdym momencie będzie można ją sobie odtworzyć.
Oto link do relacji filmowo-dźwiękowo z pierwszej naszej internetowej debaty zamieszczonej na Youtube ( kliknąć):
https://www.youtube.com/watch?v=rOV8r71jDV8
a ponadto zawierający utrwalenie naszej pierwszej debaty w dniu 26.03.2020 r. zapis na platformie internetowej, którą wykorzystaliśmy do połączenia( kliknąć):
https://drive.google.com/file/d/14vU3RI2z-G5Am7hHyIH-bhliMiW_T2uf/view?usp=sharing
Na dzień dzisiejszy chęć pracy nad Raportem zadeklarowało 32 osoby, w tym 13 profesorów, głównie z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytetu Warszawskiego. Są wśród nich specjaliści z dziedziny ekonomii i finansów, politolodzy, specjaliści z zakresu polityki społecznej i bezpieczeństwa narodowego oraz geopolitycy. Są także praktycy – przedsiębiorcy ( wszystkich wymieniam i charakteryzuję na załączonych nagraniach). Nie wszyscy mogli wziąć udział w pierwszym połączeniu w dniu 26 marca br. ze względów technicznych, rodzinnych lub z powodu obowiązków zawodowych. 
Aktualnie w oparciu o propozycje zgłoszone mi za pośrednictwem korespondencji internetowej i w trakcie pierwszej debaty w dniu 26 marca br. w opracowaniu jest metodologia pracy nad Raportem. Niebawem ją Państwu prześlę. Najważniejsze ustalenie jest takie, że w najbliższym czasie będziemy pracować nad diagnozą obecnego kryzysu i okresleniem jego natury.. Niezależnie od tego gromadzimy materiały dotyczące scenariuszom jego przebiegu i rozwoju oraz sposobów przeciwdziałania negatywnym scenariuszom i maksymalizowania pozytywnych. Przy czym w naszych pracach koncentrować się będziemy na tendencjach i procesach długofalowych o charakterze strategicznym.
Jeszcze raz podkreślam, że. inicjatywa opracowania Raportu nie jest polityczna, jest obywatelska  i nie jest związana z jakąkolwiek partią polityczną. Raport Konwersatorium „O lepszą Polskę” i PLP powstaje we współpracy z Warszawską Szkołą Zarządzania – Szkołą Wyższą, której jestem dziekanem i Polskim Towarzystwem Geopolitycznym, w którym jestem członkiem Rady Programowej.

prof. ucz. dr hab. Paweł Soroka

Metodologia pracy nad Raportem