Komunikat o Ogólnopolskiej Konferencji „Realizacja programu budowy polskich fregat „MIECZNIK” w dniu 8 czerwca 2022 r.

KOMUNIKAT

W środę 8 czerwca 2022 r. w w OBR Centrum Techniki Morskiej S.A, w Gdyni odbyła się Ogólnopolska Konferencja „Realizacja programu budowy polskich fregat „MIECZNIK”. Konferencja odbyła się pod patronatem Sejmowej Komisji Obrony Narodowej i Polskiej  Grupy  Zbrojeniowej S.A. Jej organizatorami byli: Polskie Lobby Przemysłowe, Rada Budowy Okrętów, Remontowa Shipbuilding S.A., Stocznia Wojenna Sp. z o.o. oraz  OBR Centrum Techniki Morskiej S.A., natomiast partnerami byli: Akademia Marynarki Wojennej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP), Krajowy Sekretariat Metalowców –  Sekcja Krajowa Przemysłu Okrętowego NSZZ ,, Solidarność” i  Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Morskiej.

Ze względu na strategiczny charakter programu Miecznik” i  poufne informacje przekazane przez autorów referatów konferencja miała charakter zamknięty, bez udziału mediów.

Celem programu „Miecznik”, będącego jednym z najważniejszych  i największych programów zbrojeniowych w Polsce po 1989 roku, jest zbudowanie przez polskie stocznie – we współpracy z dwoma partnerami zagranicznymi – trzech fregat ( odpowiednik krążownika „Moskwa”) najnowszej generacji o silnym uzbrojeniu rakietowym, w tym przeciwokrętowym, przeciwlotniczym i przeciwrakietowym.

Podczas konferencji  w CTM S.A. wygłoszono następujące referaty:

 

1. Cezary Cierzan ( Dyrektor programu MIECZNIK w PGZ S.A.): Zintegrowany system zarządzania Programem Miecznik. Implementacja oraz unifikacja procesów, procedur, narzędzi i praktyk działania stosowanych przez kluczowych partnerów przemysłowych oraz Agencję Uzbrojenia celem wdrożenia efektywnej i spójnej polityki realizacji Programu Miecznik.

2. Kmdr Aleksander Urbanowicz ( Centrum Operacji Morskich-Dowództwo Komponentu Morskiego): Komponent Morski w zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa RP.

3. Marcin Ryngwelski ( Prezes Remontowa Shipbuilding S.A.) – Tradycja i doświadczenie Remontowa Shipbuilding S.A. gwarancją modernizacji Marynarki Wojennej RP.

 

4.  Radosław Cackowski ( Przedstawiciel Stoczni Wojennej Sp. z o.0.)): Potencjał przemysłowy niezbędny do efektywnej realizacji Programu Miecznik. Koncepcja Cyfrowej Stoczni – planowane wdrożenia narzędzi zarządzania produkcją, automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych celem poprawy wydajności i jakości budowy fregat dla MW RP.
5. Marcin Wiśniewski ( Prezes OBR CTM S.A. ): Integracja systemów uzbrojenia fregat wielozadaniowych Miecznik. Jak powstaje Zintegrowany Systemu Walki i jak spełnić oczekiwania użytkownika fregat Miecznik w obliczu budowy współpracy międzynarodowej.

6. Kmdr ppor. Arkadiusz Frącz (Akademia Marynarki Wojennej)-Możliwości kształcenia kadr oficerskich w specjalnościach technicznych w perspektywie eksploatacji nowobudowanych okrętów.

Referaty wygłosili także zagraniczni partnerzy programu „Miecznik”:

1. Ewa Kittel-Prejs ( przedstawiciel Babcock) : Governance in T31 program. MoD, DE&S and Industry organizational and operational set up of Type 31 program governance and management.
2. Marcin Czępiński ( przedstawiciel Thales): The role and responsibility of Thales UK in T31 Alliance .Thales UK Deliveries, coordination and cooperation description on all levels of the program/project operations.

W końcowej części konferencji miała miejsce dyskusja panelowa z udziałem:

Poseł Michał Jach- przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej ( wystąpienie on-line), kmdr Maciej Janiak- przewodniczący Rady Budowy Okrętów, prof. dr hab. Paweł Soroka – koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego, mgr inż Bogumił Banach – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, kmdr por. rez. dr Bohdan Pac – ekspert Polskiego Lobby Przemysłowego i inż. Sylwester Pietrzak- sekretarz Rady Budowy Okrętów.

Po konferencji opracowane zostaną wnioski zawierające najważniejsze tezy i myśli zawarte w referatach i wystąpieniach w panelu, które zostaną przekazane  najwyższym decydentom i dowódcom wojskowym w Polsce.