Rocznik Polskiego Lobby Przemysłowego 2022 r. zawierający materiały programowe i informacyjne, opinie i stanowiska z 2021 i początku 2022 roku

Rocznik Polskiego Lobby Przemysłowego 2022 r.  zawierający materiały programowe i informacyjne, opinie i stanowiska z 2021 i początku 2022 roku

PLP Rocznik 2022