Najnowszy Rocznik Polskiego Lobby Przemysłowego zawierający opinie, stanowiska i opracowania z 2019 i początku 2020 roku

plp_2020_cover