Archiwum autora: admin

Komunikat Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego i Kapituły IX edycji Honorowego Wyróżnienia „Bene Meritus pro Industria Poloniae” („Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”)

 KOMUNIKAT

 Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego i Kapituły Honorowego Wyróżnienia „Bene Meritus pro Industria Poloniae”  („Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”)

Czytaj dalej

Propozycja powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw pozyskania i wdrożenia Okrętu Podstawowego dla Polskiej Marynarki Wojennej pk. MIECZNIK

Dotyczy: Propozycji powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw pozyskania i wdrożenia Okrętu Podstawowego dla Polskiej Marynarki Wojennej pk. MIECZNIK

Polskie Lobby Przemysłowe zwraca się do Pana Premiera z propozycję  powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw pozyskania i wdrożenia Okrętu Podstawowego Marynarki Wojennej pk. MIECZNIK. Powołanie Pełnomocnika jest uzasadnione planowanym pozyskaniem przez Siły Zbrojne RP  Okrętu Podstawowego dla Polskiej Marynarki Wojennej pk. MIECZNIK ( najlepiej serii – co najmniej trzy okręty).  Okręty tej klasy będą stanowiły trzon systemu rażenia Marynarki Wojennej RP, a ich integracja z Siłami Zbrojnymi RP powinna zapewnić wzmocnienie systemu:

Czytaj dalej

Komunikat Zakończenie prac Konwersatorium „O lepszą Polskę” nad Raportem o globalnym kryzysie finansowo-gospodarczym spowodowanym pandemią koronawirusa

Na początku listopada 2020 roku Konwersatorium „O lepszą Polskę”, powołane z inicjatywy Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, zakończyło prace nad opracowaniem Raportu o globalnym kryzysie finansowo-gospodarczym spowodowanym pandemią koronowirusa.  Raport  składa się ze wstępu i zakończenia oraz  dwóch części. Pierwsza część zawiera diagnozę globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego zdeterminowanego przez pandemię koronawirusa w obszarze gospodarczym, społecznym, politycznym i geopolitycznym, natomiast część druga – jego prognozę w tych obszarach.

Inicjatywa opracowania Raportu była obywatelska, nie związana z partiami politycznymi. Warto podkreślić, że Raport powstał na zasadzie woluntariatu – w oparciu o pracę społeczną. Opracowało go  35 niezależnych ekspertów o różnych poglądach, wśród których są zarówno pracownicy naukowi, jaki praktycy będący menadżerami i przedsiębiorcami. Koordynatorem całości prac był prof. ucz. dr hab. Paweł Soroka-pracownik naukowy Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, a jednocześnie koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego. Jeszcze w tym roku Raport zostanie wydany przez Dom Wydawniczy ELIPSA.  Powstaje także jego wersja anglojęzyczna w tłumaczeniu dr Jolanty Cichosz.

Na stronach internetowych www.raportokryzysie.pl zamieszczono spis treści Raportu, wstęp i jego I część będącą diagnozą kryzysu oraz jego zakończenie. Całość Raportu łącznie z bibliografią zawierać będzie wydanie książkowe przygotowywane przez Dom Wydawniczy Elipsa. Będzie ono do nabycia w księgarniach i w sprzedaży internetowej na początku przyszłego roku.

Wstęp do Raportu o globalnym kryzysie finansowo-gospodarczym zde-terminowanym w dużej mierze przez pandemię koronawirusa

W dniu 26 marca 2020 r. nastąpiło wznowienie prac Konwersatorium „O lepszą Polskę” powołanego z inicjatywy Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Jego celem jest opracowanie nowego Raportu o globalnym kryzysie finansowo-gospodarczym (poprzedni Raport dotyczący kryzysu, który wybuchł w 2008 roku, powstał w 2010 roku i opublikowany  został w 2011 roku, natomiast jego druga część została opracowana w 2012 roku. Obie części są zamieszczone na stronach internetowych Polskiego Lobby Przemysłowego – www.plp.info.pl).

Czytaj dalej

Komunikat Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego i Kapituły Honorowego Wyróżnienia „Bene Meritus pro Industria Poloniae” („Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”)

Na posiedzeniu władz Polskiego Lobby Przemysłowego w dniu 5 marca 2013 r. zostało ustanowione Honorowe Wyróżnienie przyznawane przez PLP pn. „Bene Meritus pro Industria Poloniae” ( „Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”).

W dniu  3 marca  2020 roku   zebrała się – powołana przez władze Polskiego Lobby Przemysłowego – Kapituła Honorowego Wyróżnienia  w składzie: prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik ( przewodniczący ), inż. Zygmunt Dębiński ( sekretarz),  mgr Kazimierz Łasiewicki, płk w st. spocz. mgr inż. Jerzy Czeszko i  płk w st. spocz. mgr inż Edmund Misterski, która wybrała tegorocznych laureatów Honorowego Wyróżnienia PLP spośród kandydatów zgłoszonych przez stowarzyszenia, placówki naukowe i związki zawodowe, firmy oraz członków władz Polskiego Lobby Przemysłowego.

Uwzględniając wcześniej ustalone niżej wymienione kryteria wyboru osób zasługujących na Honorowe Wyróżnienie PLP:

– całokształt dorobku zawodowego,

–  znaczące dokonania w działalności przemysłowo-gospodarczej,

–  osiągnięcia naukowe wdrożone do praktyki przemysłowej,

oraz  ich znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki narodowej, Kapituła podjęła decyzje o przyznaniu w 2020 roku VIII edycji Honorowego Wyróżnienia „Bene Meritus pro Industria Poloniae” – „Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”, które otrzymały następujące osoby:

1. Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bojarski – energetyk i ekonomista o wielkim dorobku naukowym, oraz badacz systemowy, wieloletni kierownik Zakładu Strategicznych Studiów Energetycznych  PAN, którego kandydaturę zgłosił członek Gremium Koordynacyjnego Polskiego Lobby Przemysłowego mgr inż. Wiesław Klimek,

2. Inż Ireneusz Ćwir – menedżer, technolog i projektant oraz  działacz związkowy  w  firmie z branży samochodowej DAEWON EUROPE w Lublinie, którego kandydaturę zgłosił Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Inżynierów i Techników,

3. Mgr inż. Dariusz Jaguszewski – członek Zarządu i Dyrektor ds. Nowych Projektów w  stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. – wybitny projektant i zasłużony menedżer polskiego przemysłu okrętowego, autor wielu innowacyjnych i unikatowych rozwiązań konstrukcyjnych na statkach i okrętach wojennych, którego kandydaturę zgłosiła Rada Budowy Okrętów,

4. Prof. dr hab. inż Paweł Lindstedt – Kierownik Zakładu Diagnostyki Statków Powietrznych w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych, uczony i wybitny specjalista w dziedzinie diagnostyki silników odrzutowych oraz instalacji płatowca w aspekcie niezawodności i bezpieczeństwa, autor  kilkudziesięciu  ekspertyz z badań wypadków i katastrof lotniczych, którego kandydaturę zgłosiło Towarzystwo Polskich Inżynierów Lotnictwa SIMP,

5. Mgr inż. Henryk Mackiewicz – konstruktor i wieloletni kierownik  Sekcji Postępu Technicznego w Fabryce Narzędzi w Jeleniej Górze, autor kilkunastu wdrożonych do produkcji patentów i kilkudziesięciu wniosków racjonalizatorskich którego kandydaturę zgłosił Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich,

6. Mgr inż. Janusz Noga –  Prezes Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowego „Telesystem-Mesko” i  pracownik naukowy Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, konstruktor rakiet przeciwlotniczych i skuteczny menedżer, którego kandydaturę zgłosiło Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe AWAT.

7. Gen. prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski  były Dyrektor Departamentu Rozwoju i Wdrożeń MON i były Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej o wielkim dorobku naukowym, którego kandydaturę zgłosiło Stowarzyszenie Szwadron Jazdy Rzeczypospolitej Polskiej,

8. Dr hab. inż. Antoni Świątek – Prezes Zarządu Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL w Bielsku Białej, konstruktor, znakomity menedżer i naukowiec, którego kandydaturę zgłosił Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich,

9. Mgr inż. Piotr Wojciechowski – Prezes  największej w Polsce prywatnej firmy zbrojeniowej WB Electronics S.A., znakomity menedżer i  projektant wielu produktów elektronicznych oraz  wynalazca,  którego kandydaturę zgłosiła dr Katarzyna Rawska-członek Gremium Koordynacyjnego PLP.

Po raz pierwszy  Honorowe Wyróżnienie „Bene Meritus pro Industria Poloniae” – „Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”  zostało przyznane  siedem lat temu  z okazji dwudziestej rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego – pośmiertnie następującym osobom: prof. Janowi Czochralskiemu, prof. Januszowi Groszkowskiemu, gen. dr Tadeuszowi  Jauerowi, gen. prof. Sylwestrowi Kaliskiemu, inż. Marianowi  Migdalskiemu,  inż. Tadeuszowi Sędzimirowi i  prof. Tadeuszowi  Sołtykowi.

Honorowe Wyróżnienia PLP zostaną wręczone  podczas uroczystości 27-lecia powstania Polskiego Lobby Przemysłowego w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie.

 

 

                                                    za zgodność:

 

Przewodniczący Kapituły                                                      Koordynator

Honorowego Wyróżnienia PLP                                 Polskiego Lobby Przemysłowego

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik

prof. ucz. dr hab. Paweł Soroka