Archiwum autora: admin

Komunikat nr 1 Konwersatorium „O lepszą Polskę” o rozpoczęciu prac nad nowym Raportem

Komunikat nr 1

Szanowni Państwo

14 grudnia 2022 odbyło się posiedzenie inaugurujące prace nad Raportem o globalnym kryzysie finansowo-gospodarczym. 

Prace prowadzone są  w ramach zainicjowanego przez Polskie Lobby Przemysłowe KONWERSATORIUM O LEPSZĄ POLSKĘ, w którym uczestniczy kilka organizacji: Polskie Lobby Przemysłowe, Ruch Społeczny Powszechny Samorząd Gospodarczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Zaprosiliśmy do współpracy związki  zawodowe różnych nurtów-ponad podziałami. Dotąd do prac nad Raportem zgłosiło się  16 niezależnych ekspertów, teoretyków ekonomii i praktyków z przemysłu i biznesu.

Czytaj dalej

Znaczenie i stopień wykorzystania ICT przez polskie przedsiębiorstwa. Analiza porównawcza województw

Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne mają niezwykle ważne znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstw. Przykładowo dostęp do Internetu w wyraźny sposób podnosi konkurencyjność przedsiębiorstw (Paszta, 2010, s. 362-369). Wykazywany jest również istotny związek pomiędzy nakładami na ICT a wzrostem produktywności (Picot i Wernick, 2007, s. 660-674). ICT umożliwiają sprawniejsze funkcjonowanie na rynku, skuteczniejsze wykorzystanie kapitału intelektualnego oraz wdrożenie nowoczesnych koncepcji zarządzania.

Dr Paweł Kaczmarczyk-Ekspertyza[89]

Stanowisko Polskiego Lobby Przemysłowego dotyczące zapewnienia korzyści dla polskiego przemysłu lotniczego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego w związku z pozyskaniem koreańskich samolotów FA-50.

Z analiz przeprowadzonych przez Polskie Lobby Przemysłowe i współpracujące z nim organizacje  wynika, że pozyskanie przez  Siły Powietrzne RP  kilkudziesięciu  koreańskich lekkich myśliwców FA-50 stanowi doskonałą okazję do odbudowy i unowocześnienia  polskiego przemysłu lotniczego.

Czytaj dalej

Wnioski z konferencji pt.Realizacja programu budowy polskich fregat „Miecznik”

W dniu 8 czerwca 2022 r. w w OBR Centrum Techniki Morskiej S.A, w Gdyni odbyła się Ogólnopolska Konferencja „Realizacja programu budowy polskich fregat „MIECZNIK”. Konferencja odbyła się pod patronatem Sejmowej Komisji Obrony Narodowej i Polskiej  Grupy  Zbrojeniowej S.A. Jej organizatorami byli: Polskie Lobby Przemysłowe, Rada Budowy Okrętów, Remontowa Shipbuilding S.A., Stocznia Wojenna Sp. z o.o. oraz  OBR Centrum Techniki Morskiej S.A., natomiast partnerami byli: Akademia Marynarki Wojennej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP), Krajowy Sekretariat Metalowców   Sekcja Krajowa Przemysłu Okrętowego NSZZ ,,Solidarność” i  Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Morskiej. 

Czytaj dalej

Komunikat o Ogólnopolskiej Konferencji „Realizacja programu budowy polskich fregat „MIECZNIK” w dniu 8 czerwca 2022 r.

KOMUNIKAT

W środę 8 czerwca 2022 r. w w OBR Centrum Techniki Morskiej S.A, w Gdyni odbyła się Ogólnopolska Konferencja „Realizacja programu budowy polskich fregat „MIECZNIK”. Konferencja odbyła się pod patronatem Sejmowej Komisji Obrony Narodowej i Polskiej  Grupy  Zbrojeniowej S.A. Jej organizatorami byli: Polskie Lobby Przemysłowe, Rada Budowy Okrętów, Remontowa Shipbuilding S.A., Stocznia Wojenna Sp. z o.o. oraz  OBR Centrum Techniki Morskiej S.A., natomiast partnerami byli: Akademia Marynarki Wojennej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP), Krajowy Sekretariat Metalowców –  Sekcja Krajowa Przemysłu Okrętowego NSZZ ,, Solidarność” i  Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Morskiej.

Czytaj dalej

Komunikat Kapituły Honorowego Wyróżnienia PLP „Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”-X edycja

W dniu 15 marca 2022 roku zebrała się – powołana przez władze Polskiego Lobby Przemysłowego – Kapituła Honorowego Wyróżnienia Polskiego Lobby Przemysłowego  w składzie: prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik (przewodniczący), inż. Zygmunt Dębiński (sekretarz), dr Henryk Potrzebowski, mgr Kazimierz Łasiewicki i płk w st. spocz. mgr inż Edmund Misterski, która wybrała tegorocznych laureatów X edycji Honorowego Wyróżnienia PLP spośród kandydatów zgłoszonych przez stowarzyszenia, placówki naukowe i związki zawodowe oraz członków władz Polskiego Lobby Przemysłowego.

Czytaj dalej

Oświadczenie Polskiego Lobby Przemysłowego w sprawie zaatakowania Ukrainy przez Rosję

Polskie Lobby Przemysłowe zdecydowanie sprzeciwia się oraz w całości potępia agresję Rosji na Ukrainę. Bezprecedensowy atak na niepodległe państwo ukraińskie dokonany został przez Rosję z pogwałceniem nie tylko prawa międzynarodowego, ale również wbrew gwarancjom bezpieczeństwa, których w 1994 roku Rosja udzieliła w Memorandum budapeszteńskim, w wyniku którego Ukraina przekazała Rosji poradziecką strategiczną broń nuklearną.

Wybitnie oburzający jest sposób prowadzenia wojny przez rosyjskich najeźdźców, którego celem coraz częściej stają się obiekty cywilne – administracyjne i  naukowe,  dziedzictwa kultury i historii, a także bezbronna ludność, zaś cele cywilne i wojskowe przestają być rozróżniane. Tym samym dochodzi do dokonywania zbrodni wojennych na terytorium Ukrainy, które zasługują na szczególne potępienie. Przywódcy polityczni będący autorami planu napadu na Ukrainę oraz egzekwujący go dowódcy wojskowi  powinni zostać osądzeni przed międzynarodowymi trybunałami karnymi.

Domagamy się przerwania agresji i wycofania z terytorium  Ukrainy wojsk rosyjskich.

Polskie Lobby Przemysłowe podkreśla konieczność wsparcia  humanitarnego Ukrainy – w sytuacji największej po II wojnie światowej katastrofy humanitarnej, a także   finansowego i  materialnego, w tym w postaci przekazania broni w walce z rosyjskim agresorem. Dotychczasowa reakcja świata zachodniego jest stanowcza ale bez kolejnych zdecydowanych i szybkich działań może okazać się niewystarczająca dla Ukrainy w starciu z jedną z największych armii świata.

Agresja Rosji na Ukrainę zagraża wschodniej flance Paktu Północnoatlantyckiego  i Unii Europejskiej, w tym bezpieczeństwu Polski. W tej sytuacji powinny być przyśpieszone działania dotyczące umocnienia i modernizacji Sił Zbrojnych RP w oparciu o na nowo określone priorytety.

Polskie Lobby Przemysłowe zwraca jednocześnie uwagę na znaczenie  dla Polski – państwa znajdującego się na wschodniej flance NATO i UE –  posiadania własnego, niezależnego zaplecza produkującego i remontującego uzbrojenie oraz prowadzącego niezbędne prace badawczo- rozwojowe. Zaplecze to w przypadku wystąpienie ataku, takiego jaki został dokonany na Ukrainie, jest niezbędne do samodzielnego odparcia lub powstrzymania przeciwnika w pierwszej fazie konfliktu. Dlatego polski przemysł obronny i jego zaplecze badawczo-rozwojowe wymagają niezbędnego szybkiego wzmocnienia i dodatkowych inwestycji.

Warszawa, 2 marca 2022 r.