Archiwum kategorii: Wszystkie

Komunikat Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego i Kapituły Honorowego Wyróżnienia „Bene Meritus pro Industria Poloniae” („Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu

W dniu 3 kwietnia  2023 roku zebrała się – powołana przez władze Polskiego Lobby Przemysłowego – Kapituła Honorowego Wyróżnienia Polskiego Lobby Przemysłowego  w składzie: prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik (przewodniczący), inż. Zygmunt Dębiński (sekretarz), dr Henryk Potrzebowski, mgr Kazimierz Łasiewicki i płk w st. spocz. mgr inż Edmund Misterski, która wybrała tegorocznych laureatów XI edycji Honorowego Wyróżnienia PLP spośród kandydatów zgłoszonych przez stowarzyszenia, placówki naukowe i związki zawodowe oraz członków władz Polskiego Lobby Przemysłowego.

Czytaj dalej

Komunikat nr 2 Konwersatorium „O lepszą Polskę”

Komunikat nr 2

Szanowni Państwo

Rozpoczęte 14 grudnia 2022 r.  prace nad Raportem o globalnym kryzysie finansowo-gospodarczym wchodzą w intensywną fazę. Prowadzone są w ramach KONWERSATORIUM O LEPSZĄ POLSKĘ, w którym uczestniczy kilka organizacji: Polskie Lobby Przemysłowe, Ruch Społeczny Powszechny Samorząd Gospodarczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. W tych dniach  napłynęły kolejne cząstkowe opracowania, stanowiące wkład do przyszłego całościowego Raportu. Szczególnie wartościowe opracowanie będące podstawą do wywiadu prasowego przesłał mi Pan Andrzej Stępniewski- jeden z liderów Ruchu Społecznego Powszechny Samorząd Gospodarczy. Znajdują się w nim bardzo istotne tezy i wątki, które wykorzystamy przy opracowaniu końcowej całościowej wersji Raportu o globalnym kryzysie finansowo-gospodarczym. Kolejne teksty wkrótce nadeślą Pan dr Dariusz Grabowski, dr Dariusz Prokopowicz i mgr inż. Konrad Golczak. Będą one opracowaniem ich wystąpień na zebraniu inaugurującym prace nad Raportem. Chęć aktywnego udziału w koordynowaniu prac nad Raportem zadeklarowali dr Dariusz Prokopowicz i dr Konrad Golczak.

Czytaj dalej

Komunikat nr 1 Konwersatorium „O lepszą Polskę” o rozpoczęciu prac nad nowym Raportem

Komunikat nr 1

Szanowni Państwo

14 grudnia 2022 odbyło się posiedzenie inaugurujące prace nad Raportem o globalnym kryzysie finansowo-gospodarczym. 

Prace prowadzone są  w ramach zainicjowanego przez Polskie Lobby Przemysłowe KONWERSATORIUM O LEPSZĄ POLSKĘ, w którym uczestniczy kilka organizacji: Polskie Lobby Przemysłowe, Ruch Społeczny Powszechny Samorząd Gospodarczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Zaprosiliśmy do współpracy związki  zawodowe różnych nurtów-ponad podziałami. Dotąd do prac nad Raportem zgłosiło się  16 niezależnych ekspertów, teoretyków ekonomii i praktyków z przemysłu i biznesu.

Czytaj dalej

Znaczenie i stopień wykorzystania ICT przez polskie przedsiębiorstwa. Analiza porównawcza województw

Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne mają niezwykle ważne znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstw. Przykładowo dostęp do Internetu w wyraźny sposób podnosi konkurencyjność przedsiębiorstw (Paszta, 2010, s. 362-369). Wykazywany jest również istotny związek pomiędzy nakładami na ICT a wzrostem produktywności (Picot i Wernick, 2007, s. 660-674). ICT umożliwiają sprawniejsze funkcjonowanie na rynku, skuteczniejsze wykorzystanie kapitału intelektualnego oraz wdrożenie nowoczesnych koncepcji zarządzania.

Dr Paweł Kaczmarczyk-Ekspertyza[89]

Stanowisko Polskiego Lobby Przemysłowego dotyczące zapewnienia korzyści dla polskiego przemysłu lotniczego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego w związku z pozyskaniem koreańskich samolotów FA-50.

Z analiz przeprowadzonych przez Polskie Lobby Przemysłowe i współpracujące z nim organizacje  wynika, że pozyskanie przez  Siły Powietrzne RP  kilkudziesięciu  koreańskich lekkich myśliwców FA-50 stanowi doskonałą okazję do odbudowy i unowocześnienia  polskiego przemysłu lotniczego.

Czytaj dalej

Wnioski z konferencji pt.Realizacja programu budowy polskich fregat „Miecznik”

W dniu 8 czerwca 2022 r. w w OBR Centrum Techniki Morskiej S.A, w Gdyni odbyła się Ogólnopolska Konferencja „Realizacja programu budowy polskich fregat „MIECZNIK”. Konferencja odbyła się pod patronatem Sejmowej Komisji Obrony Narodowej i Polskiej  Grupy  Zbrojeniowej S.A. Jej organizatorami byli: Polskie Lobby Przemysłowe, Rada Budowy Okrętów, Remontowa Shipbuilding S.A., Stocznia Wojenna Sp. z o.o. oraz  OBR Centrum Techniki Morskiej S.A., natomiast partnerami byli: Akademia Marynarki Wojennej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP), Krajowy Sekretariat Metalowców   Sekcja Krajowa Przemysłu Okrętowego NSZZ ,,Solidarność” i  Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Morskiej. 

Czytaj dalej

Komunikat o Ogólnopolskiej Konferencji „Realizacja programu budowy polskich fregat „MIECZNIK” w dniu 8 czerwca 2022 r.

KOMUNIKAT

W środę 8 czerwca 2022 r. w w OBR Centrum Techniki Morskiej S.A, w Gdyni odbyła się Ogólnopolska Konferencja „Realizacja programu budowy polskich fregat „MIECZNIK”. Konferencja odbyła się pod patronatem Sejmowej Komisji Obrony Narodowej i Polskiej  Grupy  Zbrojeniowej S.A. Jej organizatorami byli: Polskie Lobby Przemysłowe, Rada Budowy Okrętów, Remontowa Shipbuilding S.A., Stocznia Wojenna Sp. z o.o. oraz  OBR Centrum Techniki Morskiej S.A., natomiast partnerami byli: Akademia Marynarki Wojennej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP), Krajowy Sekretariat Metalowców –  Sekcja Krajowa Przemysłu Okrętowego NSZZ ,, Solidarność” i  Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Morskiej.

Czytaj dalej